ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA BUCHLOVICE

název lokalityBuchlovice
katastrální území k.ú. Buchlovice, kraj Zlínský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Buchlovice
cílový stavdlouhodobá údržba a zkvalitňování lokality pro rozvoj biodiverzity původních lučních společenstev

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP1225
celkem1225